Novatek Green Energy patří ke společnosti PAO Novatek (www.novatek.ru), největšímu, nezávislému výrobci zimního plynu v Rusku. Firma se zabývá hlavně hledáváním, výrobou, zpracováním a prodejem zemního plynu a tekutých chlorovodíků a má více než 20leté zkušenosti v ruském naftovém a plynovém sektoru.

 

Geografie činnosti

Naše ložiska a licencované parcely se nacházejí v Jamalo-něneckém autonomním okruhu (JaNOA) na západní Sibiři. JaNOA je největším regionem těžby zemního plynu v Rusku, připadá na něj kolem 80% ruské a 16% světové těžby této suroviny. 

 

Zásoby uhlovodíků

Zásoby uhlovodíků firmy potvrzené podle standardů SEC na konci roku 2019 činily 16,3 mld. barelů ropného ekvivalentu (BOE). Zásadní část našich zásob se nachází na pevnině nebo může být těžena a je řazena do kategorie tradičních ložisek.

 

Geologický průzkum

Pro doplnění a rozšíření potvrzených zásob plynu NOVATEK vede optimalizované geologické průzkumy, a to nejen v přímém sousedství stávající dopravní a výrobní infrastruktury, ale také v nových perspektivních regionech. V roce 2019 dosáhl organický ukazatel doplnění prokázaných zásob 181%.

 

Těžba uhlovodíků

Komerční těžbu uhlovodíků vedeme na 18 ložiscích. V roce 2019 narostla těžba plynu jako zboží o 8,6% a u kapalných uhlovodíků o 2,9%.

 

Zpracování plynného kondenzátu

Nestabilní plynný kondenzát je zpracováván v Purovském závodu, díky čemuž vzniká stabilní plynný kondenzát a široká frakce lehkých uhlovodíků. V červnu 2013 začal NOVATEK vyrábět stabilní kondenzát v nově postaveném výrobním komplexu v přístavu Usť-Luga u Baltského moře. Komplex umožňuje výrobu lehké a těžké nafty, leteckého paliva, frakcí dieselových paliv a mazutu. Od druhého čtvrtletí roku 2014 se celé široké spektrum frakcí lehkých uhlovodíků, které jsou surovinou pro výrobu LPG, dodává potrubím k dalšímu zpracování v Tobolském kombinátu naftochemického zpracování PAO «SIBUR Holding».

  

Finanční výsledky

Hlavní příjem získáváme z prodeje zemního plynu a produktů zpracování stabilního plynného kondenzátu, v menším rozsahu také z prodeje kapalných uhlovodíků. Náš příjem z prodeje v roce 2018 stanovil 832 mld. rublů a EBITDA — 415 mld. rublů.

 

Akcie a úvěrové ratingy

Akcie společnosti PAO NOVATEK jsou kótovány na parketu Moskevské burzy a Londýnské burzy cenných papírů (v podobě globálních depozitních certifikátů). NOVATEK je hodnocen třemi čelními největšími mezinárodními ratingovými agenturami - Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch.

 

 


16,3

mld. barelů ekvivalentu nafty (BOE) potvrzených zásob uhlovodíků (podle standardů SEC)
 
 
 
 
Č. 3

na svete medzi spoločnosťami kótovanými na burze majúcimi potvrdené rezervy plynu
 
 
 
 
74,7

mld. m3 plynu vyrobeného 
v roku 2019
 
 
 
 
9%

celkovej ruskej výroby 
zemného plynu
 
 
 
Č. 7

na svete v ťažbe plynu medzi 
spoločnosťami kótovanými na burze