Operační činnost společnosti Novatek Green Energy se soustřeďuje na prodej zkapalněného zemního plynu LNG a tekutého plynu LPG. 100procentním vlastníkem podílů ve firmě Novatek Polska je švýcarská společnost Novatek Gas & Power patřící k Novatek PAO – největšímu, nezávislému výrobci plynu v Rusku.
 
LNG a LPG vyráběné firmou Novak PAO jsou distribuovány do zemí Evropské unie dceřinou společností Novatek Green Energy, která svým zákazníkům zajišťuje trvalé a nepřetržité dodávky paliva za ceny výrobce a služby v oblasti výstavby LPG a LNG instalací. Společnost nabízí velkoobchodním zákazníkům autoplyn, spravuje přímo síťové čerpací stanice, prodává rovněž tekutý plyn a zkapalnělý zemní plyn pro vytápění a k technologickým účelům, ale i plyn v lahvích. Smluvními partnery firmy jsou jak obchodní subjekty, tak i soukromí odběratelé.

 Provozní činnost