Společnost Novatek Green Energy disponuje vlastním překladovým terminálem zkapalněného plynu Novatek Jih poblíž Kielců a exkluzivním právem na používání terminálu Novatek Sever v Piórkowie k. Chruściela ve Varmijsko-mazurském vojv. 

Oba objekty se nachází u širokorozchodné železnice. Vlastí železniční doprava cisternami přímo z Ruska do vlastních terminálů ležících v Polsku u kolejí LHS zajišťuje originální původ produktu a vysokou kvalitu plynu a eliminuje další překládání na úzkorozchodné vozy.

 

PŘEKLADOVÝ TERMINÁL ZKAPALNĚNÉHO PLYNU NOVATEK JIH

Překladový terminál Novatek Jih je jeden z mála terminálů zkapalněného plynu umístěných přímo u širokorozchodné tratě LHS. Výhodná lokalizace u stanice Gołuchów, 25 km od Kielců, umožňuje efektivní odběr výrobků našim zákazníky a jejich další distribuci.
 
Moderní technologie
Terminál Novatek Jih je v současnosti jedním z nejmodernějších překladových terminálů v Polsku. Disponuje odstavným místem pro cca 75 vozů, vykládací rampou pro 30 širokorozchodných cisteren a 3 stanovišti nakládání autocisteren, vybavenými automobilovými váhami.
 
Bezpečnost
Použití automatické systémy nakládání autocisteren a moderní systémy kontroly a požární bezpečnosti jsou zárukou nejen pohodlí během nakládání a odebírání plynu, ale především zajišťují naprostou bezpečnost.
 
Kapacita
Investice do nejmodernějších technologických řešení s hodnotou kolem 4 milionů USD umožňují dosáhnout kapacity stanovící 20 000 tun plynu měsíčně, což zaručuje rychlou a komfortní obsluhu zákazníků během překládání.

Kapacita skladu
Šest tlakových skladovacích nádrží s celkovým objemem 1200 m3 zajišťuje stálost a správnost fungování procesu vykládání LPG.

 Terminal Novatek Południe    Terminal Novatek Południe

Terminal Novatek Południe    Terminal Novatek Południe

 

PŘEKLADOVÝ TERMINÁL ZKAPALNĚNÉHO PLYNU NOVATEK SEVER

Překladový terminál zkapalněného plynu Novatek Sever se nachází v Piórkowie k. Chruściela v severním Polsku. Majitelem terminálu je obchodně servisní společnost „TIBOJ”, s kterou Novatek Polska podepsal smlouvu o exkluzivitě. Díky tomu je plyn Novatek překládán na terminálu v Piórkowie a zde ho mohou odebírat pouze zákazníci společnosti Novatek Polska.
 
Terminál je připraven k překládání od 10 000 do 15 000 tun zkapalněného plynu měsíčně. Disponuje přístupem jak k evropské, tak k ruské širokorozchodné železnici. Překládání probíhá z ruských vozů Novatek na autocisterny nebo na evropské železniční cisterny.
 
Z překladového terminálu Novatek Sever v Piórkowie je zkapalněný plyn přepravován autocisternami a dostává se hlavně na čerpací stanice v severním Polsku a odtud do nádrží polských řidičů. Odběrateli plynu Novatek jsou také soukromí a firemní uživatelé nádržových instalací LPG, kteří propan využívají k vytápěcím a technologickým účelům. 

 Terminal Novatek Północ    Terminal Novatek Północ

Terminal Novatek Północ    Terminal Novatek Północ

 

Informace pro veřejnost o bezpečnostních opatřeních

Informace pro veřejnost o bezpečnostních opatřeních a postupu v případě havárie na území terminálu