Yamal LNG – integrovaný projekt zahrnující výrobu, zkapalnění a prodej zemního plynu.

Konkurenční převaha

  • Bohaté zásoby nacházející se na pevnině;
  • Plně potvrzené lokalizace nalezišť a zpracované technologie těžby;
  • Velmi nízká úroveň nákladů na těžbu a výrobu;
  • Vysoká účinnost procesu zkapalnění vzhledem k nízké průměrné teplotě během roku;
  • Přístup k odbytištím v Evropě a Asii;
  • Podpora ze strany státu, včetně daňových úlev.

Infrastruktura projektu

Obhospodaření naleziště spočívá v přípravě 208 vrtů v 19 oblastech. Plyn z naleziště bude na mezinárodní trh dodáván v podobě LNG, pro který bude vybudován závod na zkapalnění plynu skládající se ze tří výrobních linek s výkonností 5,5 mil. tun LNG ročně každá. Infrastruktura umožňující vývoz LNG se bude skládat z přístaviště s dvojitými místy pro nakládku v přístavu Sabetta vybaveném konstrukcí, která zabraňuje vzniku námrazy. K přepravě LNG budou využívány speciální tankery ledoborce třídy Arc7.

 
Status realizace projektu

Definitivní investiční rozhodnutí bylo učiněno v prosinci 2013. Výroba LNG byla zahájena 5. prosince 2017. První náklad LNG obsahující 170 tis. m3 byl zaslán 8. prosince 2017. Hlavní etapa práce byla dokončena.

 

Arktická ložiska NOVATEK  

 

 

17,4

mil. tun ročně – výroba
závodu LNG

 

 

683

mld. krychlových metrů potvrzených zásob plynu v Jihotambejském ložisku, podle standardů PRMS ke konci roku 2017
 

 

27

mld. krychlových metrů plynu ročně –
potenciální úroveň těžby z ložiska

 

 

208

odhadovaný počet vrtů v projektu
těžby z ložiska

 

 

50,1%

podíly NOVATEK PAO v Yamal LNG (20% – Total, 20% – CNPC, Fond Hedvábné
Stezky – 9,9%)

 

 

2017

zahájení výroby LNG