Společnost Novatek Green Energy, vzhledem ke svým mnohaletým zkušenostem na plynovém trhu, nabízí podnikatelům v Polsku zkapalněný zemní plyn (LNG) jako ekonomickou a ekologickou alternativu pro ostatní zdroje energie využívané ve výrobních procesech.


Firma patří společnosti Novatek OAO – největšímu nezávislému výrobci plynu v Rusku. Podobně jako v případě LPG má společnost přístup k vlastním zásobám plynu LNG, díky čemuž může zajistit trvalé a nepřetržité dodávky produktu. Vysoce kvalifikovaný personál disponující odbornými znalostmi může polským zákazníkům zajistit služby v rozsahu technického poradenství, projektování a výstavby systému na zkapalněný zemní plyn, a také přístup k profesionálním servisním službám.

 
LNG stanice

LNG je atraktivním zdrojem energie pro výrobní závody nacházející se na neplynofikovaných místech. Za účelem dodání plynu na taková místa jsou budovány speciální stanice na zpětné zplyňování, které jsou vybaveny kryogenními nádržemi a sadami odpařovačů umožňujícími změnu skupenství plynu z kapalného na plynný. Plyn je po zpětném zplynění dodáván jednotlivým odběratelům. Stále větší zájem o takové řešení projevují průmyslové závody v následujících odvětvích: potravinářství, stavebnictví, energetika, paliva, skleníky, cementy a mnoho jiných.

 
Schéma stanice na zpětné zplyňování LNG

 

Schéma stanice na zpětné zplyňování LNG
 

1. Kryogenní cisterna
Plyn LNG je ze závodu na zkapalnění dodáván do stanic na zpětné zplyňování ve speciálních kryogenních cisternách, které během přepravy udržují nízkou teplotu zkapalněného plynu.
2. Kryogenní nádrže
Horizontální nebo vertikální o objemech od 30 m3 do cca 100 m3. Slouží ke skladování plynu ve zkapalněné podobě.
3. Atmosférické odpařovače
Slouží ke změně skupenství z kapalného na plynné, a jejich výkonnost je určována na základě potřeby zařízení odběratele.
4. Redukční a měřící stanice
Je využívána za účelem dosažení požadovaných parametrů plynu. Ve stanice dochází k zahřátí plynu, přefiltrování, a následně je tlak redukován na požadovanou hodnotu. Plynoměr měří plyn zakoupený zákazníkem v Nm3, proto je postup vyúčtování za spotřebovaný plyn téměř totožná jako v případě odběru plynu z tuzemské distribuční soustavy.
5. Odorizační zařízení
Slouží k odorizaci plynu sloučeninou THT (tetrahydrothiofen), která má charakteristickou a trvalou vůni.