Co je to LNG?

LNG (angl. Liquefied Natural Gas) je zemní plyn v kapalném skupenství. V současné době je jedním z nejslibnějších zdrojů energie, a to vzhledem k možnosti dodání zemního plynu zákazníkům, kteří nemají přístup k distribuční soustavě. Během zkapalňování se jeho objem snižuje 630 násobně, což významně zjednodušuje skladování a přepravu na velkých vzdálenostech. V takových oblastech jsou budovány stanice na zpětné zplyňování umožňující změnu skupenství z kapalného na plynný. Plyn je po zpětném zplyňování dodáván prostřednictvím plynovodů jednotlivým odběratelům, a to jak podnikatelům, tak individuálním odběratelům.

 

Jak vzniká LNG?

Plyn LNG vzniká v procesu zkapalňování zemního plynu, který spočívá v přeměně plynného skupenství na kapalné. Je to možné při správném tlaku a v teplotě nižší nežli kritická teplota. Plyn je nutno nejprve správně osušit, odstranit z něj oxid uhličitý, sirovodík, dusík a těžké uhlovodíky. K osušování plynu z vodní páry je nejčastěji využívána adsorpce na ložisku molekulárních sít, a rovněž těžké uhlovodíky a kyselé plyny jsou odstraňovány pomocí procesu adsorpce. V případě odstraňování dusíku je používána nízkoteplotní destilace. Po odstranění shora uvedených látek je získáván výjimečně čistý plyn, který se skládá ze zhruba 95% metanu, a jiné složky činí pouze 5%. 

 

Přeprava LNG

Způsob přepravy LNG je závislý na potřebě plynu. Obrovská množství zkapalněného zemního plynu jsou přepravována mořskou přepravou loděmi přepravujícími plyn o objemu až 216 tis. m3, což odpovídá 136 mil. Nm3 plynu ze sítě. Na lodích je LNG skladován ve speciálních nádržích přizpůsobených teplotě až -162°C, které jsou vyrobeny z nejkvalitnější oceli.
V železniční dopravě jsou využívány cisterny – nádrže o objemu až 76 tis. litrů. Menší množství LNG jsou přepravována cisternami o objemu až 47 tis. litrů na návěsech nákladních vozů nebo speciálními vozidly-cisternami o objemu až 57 tis. litrů.

 

Výhody LNG

  • BEZPEČNOST A KOMFORT POUŽITÍ – zkapalněný zemní plyn LNG, jako lehčí nežli vzduch, se rychle vypařuje, a jeho dodatečnou výhodou je absence tuhého odpadu spalování typu popel nebo struska.
  • ÚSPORA – díky snížení poplatků týkajících se ochrany životního prostředí, nákladů na vybudování a udržování kotelen a skladování paliva.
  • VĚTŠÍ EFEKTIVITA – zkapalněný plyn je plně kontrolované palivo, umožňující plánování nákladů a precizní spotřebu.
  • OPTIMALIZACE ZAMĚSTNÁNÍ – kotelna zásobovaná plynem LNG je obsluhována automaticky.
  • SHODNOST S NORMAMI TÝKAJÍCÍMI SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – použití LNG umožňuje výrobním závodům splnit přísné normy týkající se ochrany životního prostředí.
  • NEZÁVISLÝ ZDROJ ENERGIE – díky sníženému objemu je LNG možné skladovat jednoduchým způsobem.
  • TRVALÁ DOSTUPNOST PALIVA – dodavatel plynu průběžně monitoruje množství plynu ve stanici a ve správném okamžiku jej dodává cisternami.