Systémy LNG pro průmysl, jako atraktivní zdroj energie pro výrobní závody

Společnost Novatek Green Energy, vzhledem ke svým mnohaletým zkušenostem na plynovém trhu, nabízí podnikatelům v Polsku zkapalněný zemní plyn (LNG) jako ekonomickou a ekologickou alternativu pro ostatní zdroje energie využívané ve výrobních procesech. (více)

 

Plynofikace neplynofikovaných oblastí

V Polsku existuje řada oblastí, které není možné jednoduchým a rychlým způsobem připojit k distribuční soustavě zemního plynu. Nejčastěji je to komplikované z důvodu rozlehlosti dané oblasti, neupravené vlastnické situaci, nebo velkých investičních nákladů. Za takové situace je ekonomicky zajímavou alternativou plynofikace v moderní technologii zkapalněného zemního plynu. Za tímto účelem je budována stanice na zpětné zplyňování LNG a plynová síť, ke které jsou připojeny veřejné budovy, podniky a obyvatele. (více)


LNG jako alternativa pro produkty pocházející z ropy

Zkapalněný zemní plyn může být úspěšně využíván v těžkých vozidlech, obchodních lodích nebo dieselových lokomotivách. Při spalování LNG vzniká až o 80% menší množství oxidů síry (SOx) ve srovnání s dieselovou naftou a až 90% menší množství ve srovnání s nejčastěji využívanými palivy. Kromě toho, spalování LNG umožňuje snížení emisí CO2 mezi 10 a 20% a významné omezení emisí oxidů dusíku (NOx), a náklady na výrobu LNG jsou nižší mezi 30% a 60% nežli náklady na výrobu tradičních paliv.


V městské hromadné dopravě

Velmi zajímavým řešením z pohledu ekologie je využití LNG motorů v městské hromadné dopravě a v podnicích zabývajících se technickými službami ve městech. Toto je jistě správný směr v boji se smogem, se kterým bojuje většina velkých měst.


V železniční dopravě

Motory na LNG mohou úspěšně nahradit dieselové motory, především na frekventovaných neelektrifikovaných dopravních linkách pro nákladní spoje.


V mořské dopravě

Díky použití LNG jako paliva v mořské dopravě je možné snížení nákladů na provoz lodí, a také zvýšení energetické efektivity napájecích systémů. Bezvýznamné není ani možnost zásobování palivem lodí na moři, a nejen v přístavech, což významně umožňuje snížení nákladů majitelů.