Zkapalněný plyn – přirozený zdroj převahy

 

Co je zkapalněný plyn? 

Zkapalněný plyn, LPG (zkratka z ang. Liquefied Petroleum Gas) – je obecný název směsi propanu a butanu (v různých poměrech). Používá se jako plyn, skladuje se v nádobách pod tlakem jako kapalina. LPG je nepochybně jedním z nejatraktivnějších paliv na světě - výkonné, všestranné a bezpečně se používá. Poskytuje okamžité teplo, umožňuje snadnou kontrolu plamen a teploty. LPG je jeden z nejčastěji používaných zdrojů energie. Spaluje se čistě a bez zápachu a produkty úplného spalování LPG je oxid uhličitý a voda.
 

Kde se používá zkapalněný plyn?

LPG patří mezi nejvšestrannější zdroje napájení. Existuje více než 1000 použití zkapalněného plynu, nejoblíbenější jsou:
  • doprava (autoplyn),
  • vaření (plynové lahve),
  • vytápění a klimatizace (nádržové instalace).

Jaký zkapalněný plyn je dostupný na trhu?

Zkapalněný plyn LPG se získává ze dvou základních zdrojů. Vzniká v důsledku rozdělení frakcí kondenzátu zemního plynu (plyn přírodního původu) nebo se získává jako jeden z vedlejších produktů během procesu rafinace (umělý původ). V Polsku dominuje metodu získávání zkapalněného plynu cestou zpracování ropy v rafinačních závodech. Propan-butan vzniká během procesu zvaného krakování a během hydrogenační rafinace. Plyny tvořící směs LPG se nacházejí také v přírodních ložiscích zemního plynu, proto může být LPG získáváno během jeho těžby. Podobně jako vzniká zemní plyn a ropa, tak i zkapalněný plyn je výsledkem přirozené proměny odumřelých organismů na uhlovodíky.
 

Plyn LPG přírodního původu v Polsku

Těžbu LPG přírodního původu v Polsku vede Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Plyn PGNiG S.A. se získává jak z ložisek zemního plynu, tak z nafty. V Polsku se ale naprostá většina plynu přírodního původu dováží z Ruska. Největším dodavatelem plynu přírodního původu z Ruska je firma Novatek.
 

Na co se vyplatí zaměřit při výběru LPG

Obzvláštní pozornost při výběru LPG je třeba věnovat obsahu síry, protože obsah sloučenin síry a vody v plynu ovlivňuje zvýšenou korozi. Oxid siřičitý SO2 vznikající v důsledku jejich spalování je nepříznivý k životnímu prostředí a k systémům katalytického spalování (snižuje jejich schopnost redukovat nečistoty). V LPG přírodního původu pozorujeme nejnižší hladinu přítomnosti síry, zpravidla méně než 30 mg/kg (norma PN-EN 589 připouští obsah síry po zavedení odorantu na max. úrovni do 50 mg/kg).
 

Přednosti zkapalněného plynu přírodního původu

LPG získávané během procesu těžby zemního plynu má díky svému přírodnímu původu unikátní a velmi stabilní parametry kvality. Řadí se mezi nesmírně čisté plyny, což má obrovský význam během jeho používání. Navíc se vyznačuje výrazně nižší emisivitou skleníkových plynů, což je příznivější pro životní prostředí. Ve vztahu k ochraně životního prostředí stojí za zmínku porovnávací údaje týkající se celkové emise skleníkových plynů během životního cyklu LPG, za zohlednění všech etap, počínaje výrobou až po jeho použití např. v autě (autoplyn). Pokud zohledníme jak způsob vzniku, dopravu, kondenzování a distribuci, získáme výsledné celkové emise, které jsou v případě přírodního plynu téměř o polovinu nižší ve srovnání s plynem získaným při procesech úpravy ropy v rafinačních závodech.*
 
* C. Stiller, P. Schmidt, W. Weindorf, Z. Mátra „CNG AND LPG FOR TRANSPORT IN GERMANY ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND POTENTIALS FOR GHG EMISSION REDUCTIONS UNTIL 2020” AN EXPERTISE FOR ERDGAS MOBIL, OMV, AND SVGW.